SERVIS

Každý nástroj vyrobený v AMATI je před odesláním k zákazníkovi dokonale odzkoušen a seřízen. AMATI si cení názorů profesionálů, kteří testují naše hudební nástroje a za žádných okolností nedodává nástroje, které neprošly jejich finální kontrolou.
Jan Mareš
Jan Mareš
Provádí výstupní kontrolu saxofonů.
Michal Bolješik
Michal Bolješik
Provádí výstupní kontrolu žesťových nástrojů.
SERVISNÍ ODDĚLENÍ
Kateřina Nevečeřalová
neveceralova@amati.cz
+420 602 103 962
Image